+48 575 455 366

Proud Media

Regulamin 艣wiadczenia
us艂ug hostingowych

Najnowsze technologie

Wszystkie z naszych nowych realizacji obfituj膮 w nowe rozwi膮zania webdeveloperskie

Kompleksowa obs艂uga

Zajmujemy si臋 kompleksowym marketingiem internetowym. Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty.

Stawiamy na jako艣膰

Do ka偶dego projektu podchodzimy indywidualnie oraz dzia艂amy w imi臋 zasady "jako艣膰 ponad ilo艣膰".

Regulamin hostingu

Regulamin 艣wiadczenia us艂ug hostingowych.

Cennik oraz regulamin hostingu obowi膮zuj膮cy do 10.07.2019

Cennik oraz regulamin hostingu obowi膮zuj膮cy do 03.08.2020

Niniejszy regulamin stanowi integraln膮 cz臋艣膰 umowy zawartej pomi臋dzy聽Rekurencja.com Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Bielsku-Bia艂ej zarejestrowana w Rejestrze Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonym przez S膮d Rejonowy w Bielsku-Bia艂ej VIII Wydzia艂 Gospodarczy KRS. Kapita艂 zak艂adowy 5.000,00 PLN w ca艂o艣ci wp艂acony. Dane: ul. Emilii Plater 18A, 43-300 Bielsko-Bia艂a, NIP: 5472217092, REGON: 385496310, KRS: 0000827944. Konto bankowe: BREXPLPWMBK mBank 80 1140 2004 0000 3502 7972 8054, dalej Operatorem (Filipczyk.net) a u偶ytkownikiem biznesowym zwanym dalej Abonentem lub klientem.

Z chwil膮 zarejestrowania i op艂acenia faktury serwera wirtualnego hostingowego, Operator i Abonent zawieraj膮 umow臋 na 艣wiadczenie us艂ug hostingowych.

Zawieraj膮c Umow臋 na 艣wiadczenie us艂ug hostingowych akceptuj膮 Pa艅stwo zapisy Og贸lnych Warunk贸w Um贸w (OWU) dost臋pnych pod adresem https://proudmedia.eu/owu/ oraz o艣wiadczaj膮 zapoznanie si臋 z nimi.

1 Przedmiot umowy

Niniejsza umowa okre艣la zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzeda偶y us艂ug hostingowych uj臋tych w cenniku Operatora dost臋pnego na stronie https://proudmedia.eu/hosting

2 Postanowienia og贸lne

 1. Regulamin zawiera warunki 艣wiadczenia us艂ug przez firm臋 Operatora, a tak偶e okre艣la prawa i obowi膮zki Operatora oraz Abonenta korzystaj膮cego z jego us艂ug.
 2. Przed skorzystaniem z us艂ug Operatora konieczne jest zapoznanie si臋 z Regulaminem.
 3. Wszelkie reklamacje wynikaj膮ce z jego nieznajomo艣ci nie b臋d膮 rozpatrywane.
 4. Op艂acenie faktury za us艂ug臋, r贸wnoznaczne jest z zapoznaniem si臋 z Regulaminem, jego akceptacj膮 oraz zobowi膮zaniem si臋 do przestrzegania zasad Regulaminu.
 5. Operator ma prawo do zaprzestania 艣wiadczenia us艂ug Abonentowi 艂ami膮cemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

3 Rejestracja konta serwera wirtualnego hostingowego

 1. Aby zarejestrowa膰 konto hostingowe, nale偶y skontaktowa膰 si臋 z Operatorem, podaj膮c pe艂ne dane identyfikacyjne, niezb臋dne do prawid艂owego wystawienia faktury VAT.
 2. Operator ma prawo odmowy zarejestrowania konta bez podania przyczyny.
 3. Nale偶y pami臋ta膰 偶e z us艂ugi mog膮 korzysta膰 tylko i wy艂膮cznie podmioty gospodarcze.
 4. Pe艂na aktywacja konta nast膮pi po dokonaniu zap艂aty za faktur臋 VAT.
 5. Do czasu potwierdzenia dokonania wp艂aty Operator blokuje konto, je艣li Operator nie otrzyma potwierdzenia wp艂aty w czasie 14 dni od zarejestrowania, konto zostanie usuni臋te, a umow膮 z Abonentem zostaje automatycznie rozwi膮zana.
 6. Z chwil膮 otrzymania wymaganego potwierdzenia wp艂aty w tym okresie nast臋puje do 3 dni roboczych, odblokowanie konta i przed艂u偶enie jego wa偶no艣ci.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienia powsta艂e z winy os贸b trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).

4 Op艂aty abonamentowe

 1. Abonent b臋dzie pokrywa艂 op艂at臋 za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze.
 2. Abonent otrzymywa膰 b臋dzie faktur臋 VAT.

5 Obowi膮zki Abonenta

Pakiety us艂ug serwowanych przez Operatora, s膮 us艂ugami wsp贸艂dzielonymi z innymi u偶ytkownikami. Abonent ma obowi膮zek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczeg贸lno艣ci:

 1. Nie przekraczania limit贸w zajmowanej przestrzeni dyskowej, ilo艣ci skrzynek e-mail oraz pod艂膮czonych domen ustalonej przez Operatora, dla ka偶dego pakietu us艂ug.
 2. Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Nie u偶ywanie funkcji i us艂ug w spos贸b powoduj膮cy nadmiern膮 konsumpcj臋 zasob贸w systemu i naruszanie zasad wsp贸艂u偶ytkowania zasob贸w
 4. Abonent ma obowi膮zek do korzystania tylko z oprogramowania WordPress z aktywnymi wtyczkami: W3 Total Cache, iThemes Security, chyba 偶e autorem oprogramowania jest Operator.
 5. Abonent ma obowi膮zek chronienia swoich hase艂 dost臋pu przed osobami trzecimi.
 6. Nie rozsy艂ania niechcianych wiadomo艣ci typu SPAM

6 Odpowiedzialno艣膰 Abonenta

 1. Abonent ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za dane i tre艣ci zawarte na swoim serwerze hostingowym.
 2. Abonent jest odpowiedzialny za tre艣ci i materia艂y udost臋pniane przez osoby, kt贸rym udost臋pni艂 miejsce na swoim serwerze.
 3. Zabrania si臋 umieszczania na serwerach Operatora informacji zawieraj膮cych tre艣ci warezowe lub pornograficzne oraz tre艣ci niezgodnych z polskim prawem.
 4. Zabrania si臋 wysy艂ania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorc贸w (zgodnie z ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002 r. 鈥瀘 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮鈥) w tym zabronione jest masowe wysy艂anie tzw. 鈥瀂apyta艅 o wyra偶enie zgody鈥.

7 Zakres odpowiedzialno艣ci Operatora

Operator zobowi膮zuje si臋 do:

sta艂ego i w miar臋 mo偶liwo艣ci nieprzerwanego 艣wiadczenia us艂ug Abonentowi, kt贸ry ui艣ci艂 op艂at臋 abonamentow膮 i nie z艂ama艂 niniejszego Regulaminu. Sta艂e i nieprzerwane 艣wiadczenie us艂ug rozumiane jest jako pe艂ny dost臋p klienta do jego us艂ug z zachowaniem dost臋pno艣ci na poziomie przynajmniej 95% w skali roku. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych, a w przypadku awarii zagra偶aj膮cej stabilno艣ci us艂ugi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespo艂u.

Abonent ma prawo do przedstawienia jako艣ci czasowego dost臋pu do us艂ug i w wypadku uzasadnionego czasu poni偶ej 95% w skali roku hosting na wniosek Abonenta mo偶e zosta膰 zako艅czony a na podstawie stosownej noty koryguj膮cej zostanie zwr贸cona pozosta艂a kwota przeliczona proporcjonalnie.

Operator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e w wyniku:

 1. nieprawid艂owego u偶ytkowania kont
 2. podania nieprawdziwych lub niepe艂nych danych podczas rejestracji konta oraz z艂amania Regulaminu przez Abonenta
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dane U偶ytkownik贸w przechowywane na serwerach Operatora.
 4. Rozsy艂ania wiadomo艣ci SPAM z konta Abonenta z winy dziur w oprogramowaniu Abonenta jaki wysy艂aniu takich wiadomo艣ci z pomoc膮 zewn臋trznych program贸w pocztowych Abonenta.

8 Kopie bezpiecze艅stwa

 1. Operator wykonuje cykliczne kopie bezpiecze艅stwa danych U偶ytkownik贸w, maksymalnie do 14 dni wstecz.
 2. Operator nie gwarantuje poprawno艣ci posiadanych kopii.
 3. Abonent jest zobowi膮zany do wykonywania dodatkowych kopii we w艂asnym zakresie.
 4. Kopie bezpiecze艅stwa Abonent powinien przechowywa膰 na lokalnym komputerze lub dedykowanej temu celowi chmurze.
 5. Operator poleca wtyczk臋 All in one Wp Migration do wykonywania kopii zapasowych stron WordPress.
 6. Na wniosek Abonenta, Operator mo偶e przywr贸ci膰 kopi臋 zapasow膮 wykonan膮 tylko przez Operatora 鈥 o ile jej integralno艣膰 jest prawid艂owa 鈥 za tak膮 us艂ug臋 Abonent zap艂aci jak za dodatkow膮 godzin臋 pracy.

9 Rozwi膮zanie Umowy Abonenckiej

Umowa Abonencka mo偶e by膰 rozwi膮zana:

 1. Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres biuro@proudmedia.eu o艣wiadczenia Abonenta o rezygnacji z us艂ugi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed dat膮 rozwi膮zania umowy.
 2. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta op艂at w ci膮gu miesi膮ca od up艂ywu terminu p艂atno艣ci (patrz punkt: op艂aty) ze skutkiem natychmiastowym 鈥 w przypadku Klient贸w posiadaj膮cych podpisan膮 umow臋.
 3. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta op艂at w ci膮gu 7 dni od up艂ywu terminu p艂atno艣ci, w przypadku klient贸w.
 4. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunk贸w korzystania z us艂ug, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 24h przed dat膮 rozwi膮zania umowy, lub je艣li naruszenie dotyczy d贸br innych u偶ytkownik贸w sieci 鈥 ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Na skutek dzia艂ania Klienta powoduj膮cego wymierne szkody lub zak艂贸cenie pracy serwera
 6. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do rozwi膮zania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie us艂ugi klienta zagra偶a stabilno艣ci sieci lub stabilno艣ci innych u偶ytkownik贸w.

10 Postanowienia ko艅cowe

Dane osobowe zbierane przez Operatora na poczet realizacji us艂ugi Hostingu s膮 przetwarzane zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO wi臋cej na stronie聽https://proudmedia.eu/polityka-prywatnosci/

Natomiast, administratorem a zatem w艂a艣cicielem danych osobowych przechowywanych na serwerach w ramach us艂ugi Hostingu jest Abonent oraz to on odpowiada za zapewnienie bezpiecze艅stwa, integralno艣ci oraz za prawid艂owe przetwarzanie owych danych osobowych.

Na pro艣b臋 Abonenta, Operator udost臋pni stosowny wz贸r umowy o przetwarzaniu jak i powierzeniu danych osobowych w terminie do 14 dni roboczych (prosimy o sprawdzenie podstrony Og贸lne Warunki Um贸w).

Je偶eli us艂uga hostingowa abonenta zostanie zainfekowana i/lub zacznie rozsy艂a膰 SPAM 鈥 zostanie automatycznie zablokowana. Koszt zdj臋cia blokady 鈥 od 450z艂 netto.

Je偶eli w trakcie trwania Umowy strona zostanie zablokowana 3 raz 鈥 umowa zostanie automatycznie zako艅czona bez mo偶liwo艣ci zwrotu pozosta艂ych 艣rodk贸w.

Je偶eli z winy klienta tj. z winy jego konta na serwerze 鈥 serwer zostanie odnotowany na listach BL 鈥瀊lacklist e-mail鈥 鈥 koszt usuni臋cia blokady pokrywa Klient.

Otrzymanie kopii w formie zip strony oraz poczty extra p艂atne:

 1. W formacie kopii zapasowej oprogramowania serwera od 450z艂 netto
 2. W formacie WordPress All in One Wp Migration od 450z艂 netto oraz za ka偶d膮 skrzynk臋 e-mail zgran膮 do Mozilla Thunderbird portable 190z艂 netto/skrzynki.

Skontaktuj si臋 ju偶 teraz!

Wystarczy, 偶e wype艂nisz poni偶szy formularz, a z przyjemno艣ci膮 Ci pomo偶emy!

  Wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 wyra偶asz zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporz膮dzenie 2016/679) przez administratora danych Rekurencja.com Sp. z o.o. (NIP: 5472217092) celem przygotowania oferty. Wi臋cej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatno艣ci